Privacy statement | Leraar van Buiten

Privacy statement

Privacy statement

Privacyverklaring

Leraar van Buiten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacystatement.
 
Contactgegevens
Regionale samenwerking Leraar van Buiten
p/a De Compagnie
Geestbrugkade 35
2281 CX Rijswijk
E-mail: info@leraarvanbuiten.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Leraar van Buiten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
Voor deelname voorlichtingsbijeenkomsten:
•    Voor- en achternaam
•    E-mailadres
•    Woonplaats
•    Hoogst genoten opleiding
•    Studierichting
•    Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of in een telefoongesprek.

Voor deelname schoolbezoeken:
•  Voor- en achternaam
•  E-mailadres (verplicht)
•  Mobiel nummer
•  Schoolvak dat je belangstelling heeft

Voor deelname Zin in Lesgeven:
•    Voor- en achternaam
•    E-mailadres
•    Geboortedatum
•    Geboorteplaats
•    Telefoonnummer

Voor het aanmaken van een kandidatenprofiel
•    Voornaam of initialen (verplicht)
•    Tussenvoegsel
•    Achternaam (verplicht)
•    E-mailadres (verplicht)
•    Wachtwoord (verplicht)
•    Foto
•    Motivatie
•    Hoogste vooropleiding
•    Huidig beroep
•    Branche
•    Voorkeur voor onderwijssector, vak en regio
•    Woonplaats (verplicht)
•    Bijzonderheden (open vraag)
Iedereen kan een kandidatenprofiel op de website aanmaken, maar dit wordt pas geactiveerd nadat de beheerders goedkeuring hebben gegeven. Na goedkeuring ontvangt de persoon een bevestiging per e-mail, waarna hij/zij kan inloggen en zijn/haar profiel kan bewerken of verwijderen.
De gegevens worden verwerkt tot de kandidaat aangeeft dat zijn/haar profiel verwijderd kan worden of wanneer hij/zij langer dan een jaar niet heeft ingelogd op zijn/haar profiel.

Voor het aanmaken van een schoolaccount:
•    Voornaam of initialen (verplicht)
•    Tussenvoegsel
•    Achternaam (verplicht)
•    E-mailadres (verplicht)
•    Functie (verplicht)
•    Naam school (verplicht)

Iedereen kan een schoolprofiel op de website aanmaken, maar dit wordt pas geactiveerd nadat de beheerders goedkeuring hebben gegeven. Op basis van het e-mailadres bepaalt de beheerder handmatig of goedkeuring plaatsvindt. Na goedkeuring ontvangt de persoon een bevestiging per e-mail, waarna hij/zij kan inloggen en toegang heeft tot de volgende mogelijkheden:
•    Eigen account beheren (bewerken, verwijderen)
•    Overzicht met kandidaten bekijken
•    Profiel van een kandidaat bekijken
•    Een e-mailbericht naar een kandidaat sturen.
De gegevens worden verwerkt tot de persoon niet meer als schoolfunctionaris actief is of langer dan een jaar niet op zijn/haar profiel heeft ingelogd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De gegevens die je verstrekt voor het aanmaken, wijzigen en verwijderen van een profiel op deze website zijn herleidbaar tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betreft de verwerking van persoonsgegevens waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is.   

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Leraar van Buiten verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•    Bevestigen van je deelname aan voorlichtingsbijeenkomsten en themaworkshops
•    Verzenden van een evaluatieformulier achteraf
•    Aanmaken, wijzigen en verwijderen van een profiel op deze website
We benaderen je op deze manieren alleen nadat je ons daarvoor toestemming hebt verleend.

Beveiligingsmaatregelen
Leraar van Buiten neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de persoonsgegevens adequaat te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies over enige vorm van onzorgvuldig(e), ondeskundig(e) of onrechtmatig(e) gebruik of verwerking.

Geautomatiseerde besluitvorming
Leraar van Buiten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit. Je kunt ons vragen welke computerprogramma’s of -systemen wij gebruiken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Leraar van Buiten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
We hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar voor persoonsgegevens (personalia, adres), met het doel om in voorkomende gevallen contact met je op te nemen. Een kandidaten- of schoolprofiel verwijderen we als de eigenaar van het profiel dit aangeeft, of nadat hij/zij een jaar lang niet heeft ingelogd.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Leraar van Buiten verstrekt je gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Leraar van Buiten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leraar van Buiten. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beheren in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@leraarvanbuiten.nl

November 2021