Sander, nu docent scheikunde

'De waardering door de leerlingen is onbetaalbaar'
Sander

Sander van Eersel studeerde bio-farmaceutische wetenschappen en werkte ruim twintig jaar in de farmaceutische industrie. Hij werd er uiteindelijk marketing- en sales director. Sander raakte geïnteresseerd in teamcoaching en -management, en hij ontdekte nog iets.

‘Ik verzorgde op verzoek wel eens gastlessen over scheikunde, vliegen en aerodynamica, of zonsverduistering voor groep 8 op de basisschool van mijn dochter. Leerlingen helpen, hen uitdagen om zelfstandig op onderzoek te gaan en daardoor verder te komen vond – en vind – ik leuk. Op advies van vrienden liep ik een paar dagen mee op drie middelbare scholen in de Haagse regio en ik merkte: “Dit is leuk, dit wil ik gaan doen”. Ik solliciteerde naar een baan als scheikundedocent. Dankzij een tip van Leraar van Buiten werd ik in augustus 2019 aangenomen bij de Johan de Witt scholengroep in Den Haag voor 0,7 fte. De resterende 0,3 fte kon ik gebruiken om mijn eerstegraads bevoegdheid bij het ICLON te halen. Ik geef les aan onder- en bovenbouwklassen op de locatie Zusterstraat.

De lessen begonnen in september. De lerarenopleiding in Leiden begon net iets eerder, waardoor Sander ietwat voorbereid aan het schooljaar kon beginnen. In een nieuwsitem op TV West bekende hij dat hij met het zweet in de handen zijn eerste les had staan geven. Daarnaast was het aanpoten met de studie: ‘Ik moest als zij-instromer ook deficiënties wegwerken in de vakken anorganische chemie en quantumchemie. Dat lukte, en een jaar later kon ik met gepaste trots mijn bul ophalen, cum laude zelfs! Zonder de intensieve begeleiding op school door de Begeleider op School (BoS) en de werkplekbegeleider, en de ondersteuning door collega’s en het thuisfront zou dit overigens nooit gelukt zijn.’

Terugkijkend op zijn keuze zegt Sander: ‘Rationeel kom je er nooit uit, als je nadenkt over zo’n overstap. Want je weet dat je minder gaat verdienen maar je weet nog niet wat je ervoor terug gaat krijgen. Het belangrijkste is daarom dat je voeling met het onderwijs en de leerlingen krijgt voordat je de keuze gaat maken. Ik heb inmiddels ervaren dat wat je als docent terugkrijgt, de waardering door de leerlingen, echt onbetaalbaar is. Achteraf gezien was de stap voor mij echt gebaseerd op een emotionele keuze.
Ik ben nu vaksectievoorzitter en Begeleider op School voor nieuwe collega’s. Voor die laatste taak kan ik terugvallen op mijn werkervaring en krijg ik een opleiding. In deze fase kan ik op didactisch gebied ook altijd aanhaken bij meer ervaren BoS’sen.
Er is veel mogelijk binnen het onderwijs aan groeimogelijkheden, waarbij  je goed gebruik kunt maken van je eigen competenties.
Ik vind het erg leuk om voor de klas te staan, en ik zie me dit nog jarenlang doen.
Zal ik nog iets leuks vertellen? Een collega van me uit het farmaceutische bedrijf volgt mij via LinkedIn. Na mijn overstap vroeg hij of we een keer koffie konden drinken en praten over mijn nieuwe baan. Hij werkt inmiddels ook als docent!