Ellie wil zij-instromer Duits worden

"Is er een verkort opleidingstraject mogelijk?"
Ellie Huisman

Na bijna twintig jaar personeelswerk bij het Loodswezen en onder andere een studie pedagogiek is voor Ellie Huisman de tijd rijp voor de stap naar het onderwijs. Ze heeft ook ooit een MO-A-opleiding Duits gevolgd en wil als lerares Duits voor de klas.

Getriggerd door een poster in haar woonplaats volgde Ellie in oktober een online meeting en daarna het online vervolgevent met workshops. Ze vertelt: ‘Ik was blij met de concrete informatie van de schoolleider in een van deze workshops. De directeur gaf goed het verschil weer tussen lesgeven in het vmbo en in het havo/vwo, en vertelde welke competenties nodig zijn voor een leraar in deze onderwijstypen.’

Inmiddels zocht Ellie contact met scholen voor voortgezet onderwijs en mbo om zich verder te oriënteren en ze gaat met scholing aan de gang. ‘Het is me inmiddels duidelijk dat ik een traject op tweedegraads niveau moet volgen, omdat ik geen universitaire bacheloropleiding Duits heb gedaan,’ zegt ze.  
Ellie pleit voor (meer) maatwerk bij de lerarenopleidingen. 'Want gezien mijn bijna-afgeronde MO-A-opleiding met veel extra certificaten en jarenlange ervaring op de werkvloer – ook leidinggevende ervaring – zou er toch een verkort traject voor mij mogelijk moeten zijn.'
En ze wil een baan vinden, want dat is voor haar het belangrijkste. Ze is benieuwd hoe het traject verder verloopt.

Naschrift: Ellie heeft inmiddels een baan gevonden als docent Duits p een school voor voortgezet onderwijs.