Podcast Zin in Lesgeven

Zin in Lesgeven is een podcast over zij-instromen in het onderwijs.
Abonneer je via PodBean op deze podcastserie en beluister ze in je favoriete podcast-app.
De volgende afleveringen verschijnen in de loop van dit schooljaar.

Benieuwd naar de ins en outs van de overstap naar het leraarschap? Benieuwd naar ervaringsverhalen van mensen die deze overstap overwegen, aan het maken zijn of gemaakt hebben? Benieuwd naar wat mensen uit het onderwijs ervan vinden? Luister dan naar deze podcast van Peter van der Zwaal en Arend Jan Zwarteveen.

Peter is docent en programmaleider Leraar van Buiten en Arend Jan is docent en onderzoeker bij de lerarenopleiding van Hogeschool Windesheim. Ze bespreken de overstap met second career teachers (zij-instromers), met begeleiders van deze docenten, met schoolleiders, beleidsmakers, onderzoekers en nog veel meer betrokkenen.

Serie 2 | Aflevering 7: Een ervaring rijker

Maryse en Carola hebben in 2021 de stap naar het voortgezet onderwijs gemaakt. Zij hadden zich, voor zover dat door corona mogelijk was, goed georiënteerd. Zij vertellen in deze podcast over de overstap naar het voortgezet onderwijs als docenten Nederlands (Maryse) en scheikunde (Carola).

Het is een jaar geworden met rijke ervaringen. Veel leuke maar ook momenten van vertwijfeling. Zij vertellen er openhartig over. In het gesprek adviseren zij de luisteraars om na te denken over de vraag hoe je je eigen vangnet organiseert. Stel ook bij het sollicitatiegesprek de begeleiding aan de orde: Hoe is het geregeld? En wie zorgen voor welk deel van de begeleiding?

 

Serie 2 | Aflevering 6: Loket 

Er bleef iets knagen bij Ritske. Ze had best een mooie baan als jurist, maar was dat het nou wel? Zeker toen ze door een burn-out thuis zat kwam die vraag nadrukkelijk naar boven. Zou juf op een basisschool misschien iets voor haar zijn? Ritske bezocht een aantal scholen en kwam in contact met het landelijke Onderwijsloket.com. Met een van de adviseurs besprak zij haar mogelijkheden en haar twijfels. Welke opleidingsroute zou háár het beste passen?
Zij maakte een plan, heeft zich goed op de mogelijkheden georiënteerd en is ondertussen met de opleiding tot docent voor het basisonderwijs begonnen.

We spreken met Ritske en Sarah, één van de adviseurs van het onderwijsloket o.a. over de rol van het onderwijsloket bij dit soort vragen en wie er bij het onderwijsloket kan aankloppen?
 

 

Serie 2 | Aflevering 5: Omgaan met onzekerheid

In april 2022 waren we te gast op het Walburg College in Zwijndrecht om daar de training Zin in Lesgeven te verzorgen. Onder de deelnemers Piet van Everdingen en Pim Renkema, die ook aan andere onderdelen van het programma van Leraar van Buiten hadden deelgenomen. Piet en Pim hadden zo hun aarzelingen bij de overstap. Iedereen heeft dat, vandaar dat een brede oriëntatie zo belangrijk is. Maar sommige mensen zijn ‘fundamentele’ twijfelaars. Dat was aanleiding voor een goed gesprek over de vraag ‘hoe ga je om met twijfel’?

 

Serie 2 | Aflevering 4: Langstuderen

Het heeft wel 10 jaar geduurd voordat Benjamin zijn bevoegdheid als docent geschiedenis haalde. Het leek niet belangrijk, hij kreeg toch wel – tijdelijk – werk op verschillende scholen. In overleg met Voion, het arbeidsmarktfonds voor het voortgezet onderwijs spreken we met hem en met Sjoerd. Sjoerd is begeleider voor de opleidingsschool en heeft Benjamin uiteindelijk geholpen met het behalen van zijn bevoegdheid. Nu is Benjamin bezig met zijn tweede bevoegdheid. Hoe zorgt hij ervoor dat dat sneller gaat lukken? En kan de school hem daarbij ondersteunen?

Tot slot reflecteert de directeur van de lerarenopleiding op het gesprek.

 

Serie 2 | Aflevering 3: Laat je adviseren

Marleen Severijnen, Jens Favier en Laurens Roorda zijn adviseurs bij het Onderwijsloket. Zij ondersteunen veel mensen bij de eerste stappen van de oriëntatie op het onderwijs. Welke vragen komen zij vooral tegen en hoe vaak worden die vragen gesteld? Hoe kun je het Onderwijsloket vinden? En wanneer verwijzen zij door naar een regionaal loket?

Serie 2 | Aflevering 2: Leraar in Nijmegen

Je hebt een leuke baan en fijne collega's, wat beweegt je dan om over te stappen naar het onderwijs? Floor heeft na goed nadenken besloten de stap te wagen en gaat via het zij-instroomtraject als docent in het basisonderwijs aan de slag. Justin merkte dat de snelle commerciële wereld hem steeds minder voldoening gaf. Via een versnelde deeltijd-PABO komt hij voor de klas als meester Justin.

Serie 2 | Aflevering 1: Groenpluk 

In overleg met Voion, het arbeidsmarktfonds voor het vo, spreken we in een extra lange uitzending met Els de Bock, Maaike Boomsma en Maarten van Heumen over ‘groenpluk’ en ‘langstudeerders’. Els de Bock is directeur van de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam. Maarten is een typisch voorbeeld van groenpluk. Hij werd al in het tweede jaar van zijn opleiding ‘gespot’ door de schoolleiding als een aanwinst voor de school en kreeg een kleine baan aangeboden, het jaar daarop een wat grotere en voordat Maarten het wist was hij fulltime docent. Hij vergat af te studeren en bleef bijna 16 jaar onbevoegd totdat Maaike hem ging coachen en Maarten eindelijk zijn bevoegdheid haalde.

 

Aflevering 15: Benen op tafel 

In deze aflevering sluiten Arend Jan en Peter het eerste seizoen van de podcast ‘Zin in lesgeven’ af. Een unieke aflevering, want deze keer worden Arend Jan en Peter zelf geïnterviewd. Hoe hebben zij dit eerste seizoen ervaren? En wat is hun eigen kijk op het onderwijs van nu? De dochters van Arend Jan: Marleen, Ellen en Janneke stellen de vragen. Alle drie werkzaam in het onderwijs. Op de vraag: “Wie moet zich oriënteren in het onderwijs?” zijn Peter en Arend Jan eenduidig: iedereen! Niet iedereen is geschikt voor het onderwijs, maar ieder mens zou eens moeten kijken of het onderwijs wellicht passend is. 
 

Aflevering 14   Hart voor jongeren

In deze aflevering praten Arend Jan en Peter met Jolande Rijnders en Ruud van Diemen van ROC Mondriaan te Den Haag. Jolande is directeur HRM en Ruud is onderwijsdirecteur van de Techcampus.
Ze bespreken het grote aantal second career teachers (meer dan 60 procent) in het mbo, dus ook op hun mbo-instelling. De interessante vraag is: Wat voor soort mensen zoeken ze? Liefde voor de doelgroep en vakkennis zijn belangrijk volgens Jolanda en Ruud. Net als de bereidheid om het vak van leraar te leren. Ze pleiten voor een goede oriëntatie en een goede begeleiding van startende zij-instromers. En ze zijn ervan overtuigd dat zij-instromers een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van hun studenten. Studenten die later ‘het cement vormen van onze samenleving’, volgens Ruud.

 

Aflevering 13   Met vallen en opstaan

Een nieuwe aflevering over de opleiding en het proces om het leraarsvak te leren. Gesprekspartners zijn Anja van Vliet, opleidingsmanager bij de Hogeschool Rotterdam, en Jeffrey Klavert, docent Nederlands op een Rotterdamse school voor vmbo. Jeffrey behaalt aan de Hogeschool Rotterdam via het zij-instroomtraject zijn tweedegraads bevoegdheid voor Nederlands. Hij studeerde eerder sociologie en had een baan als regiomanager bij de NS. Anja en Jeffrey vinden een growth mindset een belangrijke voorwaarde om te slagen: het geloof dat je nog wat te leren hebt en dat je het kan leren. Dat het allemaal niet gelijk goed hoeft te gaan. Ze zijn het erover eens: onderwijzen is een vak!

 

Aflevering 12   Zin in lesgeven?

In deze aflevering vertellen Andrea Baldacci en Jan Willem van Os over hun route naar het vak van leraar. Andrea komt uit Italië, is gepromoveerd in de farmaceutische wetenschappen in Zwitserland. Hij gaf al les in beide landen en wil nu in Nederland - waar hij inmiddels al jaren woont - het onderwijs in. Jan Willem van Os wilde al van jongsaf aan leraar worden, hij ging zelf van het vmbo naar havo, mbo en hbo. Nu wil hij zijn baan als online marketeer inwisselen voor het docentschap economie in het vmbo. Arend Jan en Peter spreken met beiden over de noodzaak om je goed te oriënteren op het leraarschap, de schoolsoort en de doelgroep waarmee je een klik hebt.

 

Aflevering 11    Hoger op de stapel

Monique Baggerman werkt bij de HR-afdeling van CVO (Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs) te Rotterdam e.o. en Rutger Hofman werkt bij de HR-afdeling van ROC Zadkine Rotterdam. In deze aflevering vertellen ze waarop ze letten bij het selecteren van sollicitatiebrieven van nieuwe medewerkers. Ze geven mooie tips om ‘hoger op de stapel te komen’ en ze geven suggesties voor wat zij-instromers tijdens een sollicitatiegesprek aan de orde kunnen stellen.

 

Aflevering 10     Korte lijnen

Janneke Dronkers, voormalig jeugdhulpverlener, is sinds 2003 zij-instromer in het basisonderwijs. Ze werd eerst juf en later directeur. Nu is ze projectleider om het lerarentekort in Almere te bestrijden. Daarvoor werkt ze onder andere samen met Helprich ten Heuw, opleidingsmanager van de educatieve opleidingen van Windesheim Almere. Korte lijnen tussen scholen en lerarenopleidingen zijn cruciaal.

 

Aflevering 9    Jezelf blijven ontwikkelen

Patrick Rambaldo en Lorenzo Sendar zijn zij-instromers in het mbo. Ze bouwden veel ervaring op in hun oorspronkelijke beroep, en wilden groeien op andere terreinen. Voor mensen als zij is de overstap naar het mbo een interessante mogelijkheid. Patrick heeft jaren als ambulancebroeder gewerkt en werd daarna nurse practioner. Hij is in 2021 begonnen als docent op het mbo. Zeker tijdens zijn docentenopleiding (het PDG-traject) leert hij elke dag bij. ‘Jezelf ontwikkelen’ staat ook centraal in de biografie van Lorenzo, die met zijn ervaring uit het bedrijfsleven de studenten weet mee te nemen.

 

Aflevering 8   Jonge vaders

Jonge vaders Gijs de Bruijn en Hugo Vijver zijn beide gestart als leerkracht op een basisschool in Den Haag. Gijs heeft gekozen voor het zij-instroomtraject en Hugo voor de deeltijdopleiding aan de pabo. Ze praten met Peter en Arend Jan over deze opleidingskeuze, over de regie die ze genomen hebben om hun entree in het onderwijs te maken en over het plezier dat ze dagelijks hebben voor de klas.

 

Aflevering 7   Wie zijn de juisten?

Petra Husman is als zij-instromer in het basisonderwijs begonnen; ze is nu coördinator zij-instroom, schoolopleider en nog veel meer in Almere. Petra voert selectiegesprekken met kandidaten. Ze is bovendien coach en veldassessor en heeft goed zicht op de kwaliteiten die scholen zoeken. Ook gespreksdeelnemer Lourens van der Leij heeft als assessor bij Windesheim een goed beeld van de kwaliteiten van mensen die kansrijk zijn om aan het zij-instroomtraject te beginnen.  Petra en Lourens spreken met Arend Jan en Peter over díe kwaliteiten, naar aanleiding van de vraag: ‘Wie zijn de juisten?’

 

Aflevering 6   'n Pittig traject!

Kelly en Sandra staan sinds januari 2022 voor de klas op basisscholen in Almere. In deze aflevering vertellen ze over de oriëntatie, het assessment voor de zij-instroom en de eerste weken voor de klas. Ze zijn aanstekelijk enthousiast over hun nieuwe rol als juf, maar ervaren het traject om juf te worden als pittig. Kelly en Sandra doen mee aan Flevowijs, een project dat personeel voor het Flevolands onderwijs wil werven en behouden.

 

Aflevering 5    Gelukkig in het mbo

Liesbeth Vink en Romy Claassen werkten tot een paar jaar geleden met veel plezier in de zorg. Nu zijn ze allebei docent bij ROC Mondriaan en delen ze hun ervaringen met studenten. Zij kozen elk voor een ander opleidingstraject. Liesbeth heeft een lerarenopleiding gevolgd en Romy koos voor het pedagogisch-didactisch getuigschrift (PDG). Wat waren hun overwegingen en wat zijn hun ervaringen? 
Eén ding is zeker. Ze zijn tevreden met hun opleidingskeuze en blij met de overstap naar het mbo.

Aflevering 4   Uit je comfortzone

Catherine Bij de Vaate is als docent Frans begonnen en Taco van der Harst werkt inmiddels drie jaar als docent scheikunde in het voortgezet onderwijs. Taco heeft zijn onderwijsbevoegdheid onlangs gehaald. Hoe kijken zij naar de overstap? Hoe ervaren zij het om na een rijke internationale loopbaan weer ‘onderaan’ te beginnen? Het nieuwe werk haalde hen zeker uit hun comfortzone.

 

Aflevering 3   Dit is belangrijk in de begeleiding

De eerste weken voor de klas zijn voor de meeste zij-instromers heel intensief, je komt (bijna) zonder ervaring voor de klas te staan. Schoolopleiders Sjoerd Hoekstra (Helinium, Hellevoetsluis) en Jeroen Vrolijk (Johan de Witt Scholengroep, Den Haag) begeleiden de zij-instromers op hun school en bespreken hun ervaringen. Ook krijg je tips voor vragen tijdens je sollicitatiegesprek over de begeleiding.

Aflevering 2   Zo kun je je oriënteren

Claudia Dominicus en Vivan de Bruijn zijn in het schooljaar 2021-2022 begonnen als docent Nederlands, Claudia op een school voor voortgezet onderwijs, Vivan in het mbo. Ze hebben allebei een carrière opgebouwd in de communicatie en wilden niet meer de hele dag achter een beeldscherm zitten. Het gesprek dat Arend Jan en Peter met hen voerden gaat over de oriëntatie: hoe hebben ze zich voorbereid op de beslissing om over te stappen?

 

 

Aflevering 1   Wat er zoal komt kijken bij een overstap

In aflevering 1 spreken Arend Jan en Peter met Barbara van Dongen, directeur van het Corbulo College in Voorburg, en Robert Hommen, adviseur bij CAOP. Barbara en Robert blijken allebei als zij-instromer de hobbelige weg naar het onderwijs te hebben afgelegd. Vanuit hun huidige positie hebben ze wel een beeld bij de overstap. 

Trailer

Word je gelukkig van een overstap naar het onderwijs? En wat komt er allemaal bij kijken? In een aantal afleveringen van de podcast Zin in Lesgeven komen antwoorden voorbij op deze en andere vragen. Elke aflevering biedt ervaringsverhalen en informatie. 

Meer informatie

Wil je je oriënteren op het leraarschap in het voortgezet onderwijs of mbo? Doe dan mee aan een (online) voorlichtingsmeeting om informatie te krijgen en je vragen te kunnen stellen. Meld je hiervoor aan via de Agenda

Feedback is welkom

Arend Jan en Peter vinden het leuk om feedback te krijgen. Mail hen op aj.zwarteveen@windesheim.nl en peter.vanderzwaal@leraarvanbuiten.nl of zoek hen op via LinkedIn.