Over Leraar van Buiten

Het doel van onze campagne is: nieuwe leraren aantrekken voor het voortgezet onderwijs en mbo in de regio Den Haag, Rotterdam, Rijnmond en Groene Hart.
Hoe groot het lerarentekort hier is verschilt per schooltype en per vak, en is moeilijk aan te geven.
Grote tekortvakken in het voortgezet onderwijs zijn landelijk: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Nederlands, Duits, Engels en Frans en de technische vakken in het vmbo. In het mbo zijn er met name tekorten voor de studierichtingen Zorg en Techniek. 
Meer informatie over de tekorten per regio is te vinden op de website van VOION.

Onze aanpak
Wij geven voorlichting en begeleiding (geen bemiddeling). Dit is onze aanpak:

* Informeren
We houden online (basis)voorlichtingsevents en (vervolg-) themabijeenkomsten. Themabijeenkomsten zijn vijf online avonden (naar keuze) over deze thema's:
- de verschillende opleidingen tot eerstegraads docent (thema 1)
- de verschillende opleidingen tot tweedegraads docent (thema 2)
- werken in het voortgezet onderwijs (thema 3)
- werken in het mbo (thema 4) en
- solliciteren als zij-instromer (thema 5, met o.a. aandacht voor arbeidsvoorwaarden).
Een thema-avond duurt duurt telkens 5 kwartier. Je hoort na een (basis)voorlichtingsevent op welke data ze gehouden worden en hoe je je kunt ervoor aanmelden.
Klik hier voor meer informatie over wat je kunt verwachten per themabijeenkomst. Welkom!

* Oriënteren
We stimuleren je oriënterende activiteiten te doen op een school. Eventueel brengen wij je in contact met een geschikte school. Gaan die naar wens, dan kun je meedoen aan de driedaagse training ‘Zin in Lesgeven’. Daarvan zijn er vier gepland in het schooljaar 2021-2022 (m.i.v. februari). De training wordt online of fysiek gehouden, afhankelijk van de geldende coronamaatregelen.

* Matchen
We raden je aan rechtstreeks te solliciteren op passende vacatures. Ook bieden we je een (besloten) online platform waarop je je kunt presenteren als een kansrijke kandidaat-zij-instromer aan schoolleiders en HR-medewerkers die nieuwe collega’s zoeken.

* Begeleiden bij de start
Als ruggensteuntje bieden we je een serie van drie bijeenkomsten aan met als thema 'Ik ga voor de Klas'. Je krijgt er de eerste pedagogische en didactische handvatten voor een vliegende start in de klas.

Voor wie?
We richten ons op mensen die al een carrière hebben op hun vakgebied en interesse ontwikkelden voor een overstap naar het onderwijs (geen schoolverlaters).
Tijdens de online events en in persoonlijke gesprekken geven we adviezen voor passende trajecten. Te denken is aan:

- de kopopleiding (voor wie uiterlijk zeven jaar geleden een hbo- of universitaire opleiding volgde in een vak dat verwant is aan een schoolvak)
- de deeltijd-lerarenopleiding (voor wie zich wil kwalificeren naast de huidige baan, vaak een traject van 2 jaar in plaats van 4 jaar voltijd)
- maatwerktrajecten (voor wie al een pabo-diploma heeft en in de onderbouw van het vmbo wil lesgeven in Nederlands, rekenen/wiskunde en nog een vak)
- het hybride docentschap (deeltijd-aanstelling in het onderwijs en deeltijd-werk in loondienst, als ondernemer of als zelfstandige).
- de officiële zij-instromersregeling. Deze mogelijkheid is er alleen voor wie een hbo- of universitaire opleiding heeft afgerond in een vak dat verwant is aan een schoolvak, een aanstelling heeft of krijgt op een school en met goed gevolg het assessment aflegt.
De voorwaarden voor deze regeling kunnen een hoge drempel vormen. Daarom willen we geïnteresseerden informeren over meer mogelijkheden om over te stappen naar het voortgezet onderwijs en mbo.

Meer informatie

* Over werken in het onderwijs:
onderwijsloket.com
Rijksoverheid.nl
debaanvanhetleven.nl
leraar24.nl

* Over lerarenopleidingen in onze regio:
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Utrecht
ICLON
TU Delft

* De inhoud van de lerarenopleidingen voor vakken in het tweedegraads gebied kun je vinden op 10voordeleraar.nl

* Welke carrièrepaden er voor leraren zijn staat op loopbaanleraren.nl

* Een zelftest om te onderzoeken of een overstap naar het onderwijs iets voor jou is (30 à 45 minuten) op noa-online.net

Samenwerkende partners
In de campagne Leraar van Buiten werken schoolbesturen samen in:
- de gemeente Den Haag (De Rode Loper)
- de gemeente Rotterdam
- Rijnmond
- Groene Hart

Zij-instromen in het basisonderwijs
Wil je informatie over het werken in het basisonderwijs (inclusief speciaal basisonderwijs - sbo), kijk dan op deze sites voor een voorlichtingsevent:
- samenvoordehaagseklas.nl
- onderwijs010.nl