Over Leraar van Buiten

Het doel van de ‘Leraar van Buiten’-campagne is: nieuwe leraren – leraren van buiten het onderwijs – aantrekken voor het voortgezet onderwijs en mbo in de regio Den Haag, Rotterdam en Rijnmond.
Hoe groot het lerarentekort hier is, is moeilijk aan te geven. Dit verschilt per schooltype en per vak.
Grote tekortvakken zijn landelijk: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Nederlands, Duits, Engels en Frans.
Meer informatie over de tekorten per regio is te vinden op de website van VOION.

Onze aanpak
We geven voorlichting en begeleiding. Wat onze aanpak inhoudt, is samengevat in dit schema:

Gestructureerde aanpak Leraar van Buiten

Onze doelgroepen
We richten ons op potentiële zij-instromers die leraar willen worden vanuit een relevante vooropleiding via de officiële zij-instromersregeling. Deze mogelijkheid is er alleen voor wie een hbo- of universitaire opleiding heeft afgerond, een aanstelling heeft of krijgt op een school en met goed gevolg het assessment aflegt. 
De voorwaarden voor deze regeling kunnen een hoge drempel vormen. Daarom willen we geïnteresseerden informeren over meer mogelijkheden om over te stappen naar het voortgezet onderwijs en mbo. Tijdens de online meetings en verdiepende events geven we adviezen voor passende trajecten.
Te denken is aan:

- de voltijds lerarenopleiding
- de kopopleiding (voor wie recent een hbo- of universitaire opleiding volgde in een vak dat verwant is aan een schoolvak)
- de deeltijd-lerarenopleiding (voor wie zich wil kwalificeren naast de huidige baan)
- maatwerktrajecten (voor wie al een pabo-diploma heeft en in de onderbouw van het vmbo wil lesgeven in Nederlands, rekenen/wiskunde en nog een vak)
- eerst een associate degree (AD) tot onderwijsondersteuner, daarna de lerarenopleiding
- het hybride docentschap (deeltijd-aanstelling in het onderwijs en deeltijd-werk in loondienst, als ondernemer of zelfstandige). 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.onderwijsloket.com, de site van de Rijksoverheid of (voor verhalen van ervaringsdeskundigen) https://debaanvanhetleven.nl of https://www.leraar.nl (ook sites van de Rijksoverheid).
Check eveneens de sites van de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, ICLON en TU Delft of van lerarenopleidingen die je zelf googelt (Amsterdam, Tilburg, Zwolle ...).
De inhoud van de lerarenopleidingen kun je hier vinden.
Welke carrièrepaden er voor leraren zijn staat op deze website: loopbaanleraren.nl/

Samenwerkende partners
Voor de campagne werken samen
- De Rode Loper (schoolbesturen in de regio Den Haag)
- de gemeente Rotterdam
- RPO Rijnmond, een opleidingsschool die is opgericht door Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rijnmond.
Ook besturen en scholen in het Groene Hart haken aan in het schooljaar 2020-2021.

In Den Haag is al jarenlang ervaring opgedaan met de informatieavonden voor potentiële zij-instromers, en het stapsgewijs verder begeleiden van de bezoekers.
Klik hier voor meer informatie over dit traject.
Of doe hier de zelftest (30 à 45 minuten).

Meer informatie over zij-instromen in het basisonderwijs
Wil je informatie over het werken in het basisonderwijs (inclusief speciaal basisonderwijs - sbo), kijk dan op deze sites voor de mogelijkheden van een voorlichtingsevent:
- samenvoordehaagseklas.nl
- onderwijs010.nl