Ons aanbod


We willen je graag helpen bij je oriëntatie op een overstap vanuit je huidige beroep naar het vak van leraar in het voortgezet onderwijs of mbo. Als projectorganisatie werken we voor schoolbesturen en gemeenten in de regio’s Den Haag, Rotterdam, Rijnmond en Groene Hart.
We geven voorlichting en begeleiding (dus geen bemiddeling of detachering).

Dit is onze aanpak:

* Informeren
We houden online (basis)voorlichtingsevents en online (vervolg-) themabijeenkomsten. Themabijeenkomsten zijn zes online avonden (naar keuze) over deze thema's:
- de verschillende opleidingen tot eerstegraads docent (thema 1)
- de verschillende opleidingen tot tweedegraads docent (thema 2)
- werken in het voortgezet onderwijs (thema 3)
- werken in het mbo (thema 4) en
- solliciteren als zij-instromer (thema 5, met o.a. aandacht voor arbeidsvoorwaarden)
- hoe je kunt gaan werken in het onderwijs als je geen hbo- of academische opleiding hebt voltooid (thema 6).
Een themabijeenkomst duurt telkens 5 kwartier, de serie wordt telkens in enkele weken aangeboden. Je hoort na een (basis)voorlichtingsevent op welke data de avonden gehouden worden en hoe je je kunt ervoor aanmelden.
Klik hier voor meer informatie over wat je kunt verwachten per themabijeenkomst. Welkom!

* Oriënteren
We stimuleren je om oriënterende activiteiten te doen op een school. We kunnen je in contact met een geschikte school; ruim 40 scholen waarvoor we werken zetten graag hun deuren voor je open. Als je onze basisvoorlichting hebt gevolgd, ontvang je een mail met daarin ook een link naar de schoolbezoeken die we hebben gepland.
Verlopen de schoolbezoeken naar wens, dan kun je meedoen aan de driedaagse training ‘Zin in Lesgeven’. Daarvan zijn er vier gepland in het schooljaar 2021-2022 (m.i.v. februari). De training wordt online of fysiek gehouden, afhankelijk van de geldende coronamaatregelen.

* Matchen
We raden je aan rechtstreeks te solliciteren op passende vacatures. Ook bieden we je een (besloten) online platform waarop je je kunt presenteren als een kansrijke kandidaat-zij-instromer aan schoolleiders en HR-medewerkers die nieuwe collega’s zoeken.

* Begeleiden bij de start
Als ruggensteuntje bieden we je een serie van twee bijeenkomsten aan met als thema 'Een goede start voor de klas'. Je krijgt er de eerste pedagogische en didactische handvatten voor een vliegende start in de klas. De eerste editie vindt in juli 2022 plaats, de tweede in augustus 2022. We nodigen je hiervoor uit als je benoemd bent op een school in ons werkgebied.

Voor wie?
We richten ons op mensen die al een carrière hebben op hun vakgebied en interesse ontwikkelden voor een overstap naar het onderwijs (geen schoolverlaters).
Tijdens de online events en in persoonlijke gesprekken geven we adviezen voor passende trajecten. Te denken is aan:

- de kopopleiding (voor wie uiterlijk zeven jaar geleden een hbo- of universitaire opleiding volgde in een vak dat verwant is aan een schoolvak)

- de deeltijd-lerarenopleiding (voor wie zich wil kwalificeren naast de huidige baan, vaak een traject van 2 jaar in plaats van 4 jaar voltijd)

- maatwerktrajecten (voor wie al een pabo-diploma heeft en in de onderbouw van het vmbo wil lesgeven in Nederlands, rekenen/wiskunde en nog een vak)

- het hybride docentschap (deeltijd-aanstelling in het onderwijs en deeltijd-werk in loondienst, als ondernemer of als zelfstandige).

- de officiële zij-instromersregeling. Deze mogelijkheid is er alleen voor wie een hbo- of universitaire opleiding heeft afgerond in een vak dat verwant is aan een schoolvak, een aanstelling heeft of krijgt op een school en met goed gevolg het assessment aflegt.
De voorwaarden voor deze regeling kunnen een hoge drempel vormen. Daarom informeren we geïnteresseerden telkens over meer mogelijkheden om over te stappen naar het voortgezet onderwijs en mbo.

We zijn een niet-commerciële partij en onze activiteiten worden bekostigd uit de OCW-regeling Regionale Aanpak Personeelstekort Onderwijs.  Meer informatie vind je bij 'Over ons'.