Themabijeenkomsten schooljaar 2022-2023

Na de basis-voorlichting bieden we je verdiepende (online) themabijeenkomsten aan. Je kunt de hele serie volgen of een keuze maken voor één of meer van deze thema's. Een themabijeenkomst duurt telkens 5 kwartier en wordt altijd 's avonds gehouden.

Dit zijn de thema's:

Thema 1 | De opleiding tot docent 1e graad  
Vertegenwoordigers van ICLON (Leiden) en SEC Delft (TU Delft voor bètastudies) vertellen wat het zij-instroomtraject en andere eerstegraads lerarenopleidingen inhouden. Ook kopopleidingen, schakelprogramma’s en deeltijdopleidingen komen aan bod. Er is eveneens een docent aanwezig die de zij-instroomroute heeft gekozen en over haar of zijn ervaringen kan vertellen.

Thema 2 | De opleiding tot docent 2e graad
Vertegenwoordigers van de Hogeschool Rotterdam vertellen wat het zij-instroomtraject en andere tweedegraads lerarenopleidingen inhouden aan hun hogeschool. Ook kopopleidingen, schakelprogramma’s en andere opleidingen komen aan bod.
Er is eveneens een docent aanwezig die de zij-instroomroute heeft gekozen en over haar of zijn ervaringen kan vertellen.

Thema 3 | Werken in het voortgezet onderwijs
Schoolleiders van een havo/vwo-school en een vmbo-school geven je een kijkje in de keuken van haar of zijn school: wat is de dagelijkse gang van zaken en wat hoe ga je om met leerlingen en collega’s?  
Ook gaan ze in op de schoolvakken zoals die nu gegeven worden en de baankansen in deze vakken.
Er is eveneens een docent aanwezig die als zij-instromer is begonnen óf een docent die de begeleiding van zij-instromers en studenten aan een lerarenopleiding verzorgt (schoolopleider).

Thema 4 | Werken in het mbo
Medewerkers van mbo-instellingen leggen uit wat werken in het mbo bijzonder maakt, hoe de mbo-opleidingen zijn gestructureerd en welke studenten er studeren. Ook de verschillende functies in het onderwijs en de routes ernaartoe worden besproken. Natuurlijk is er aandacht voor de baankansen in deze functies.
Eveneens aanwezig zijn: een teamleider of een docent die kan ingaan op de dagelijkse praktijk bij hun opleiding, en iemand die uit eigen ervaring over het PDG-traject kan vertellen.

Thema 5 | Solliciteren als zij-instromer
Hoe start je een zij-instroomtraject in de praktijk? Wie zet de eerste stap: een school(bestuur) of jijzelf? Welke adviezen zijn er voor een aanstelling en voor de financiering van de opleiding?
Er wordt ook aandacht gegeven aan het voorbereiden op de sollicitatie. Hoe bouw je bijvoorbeeld je CV om zodat het interessant is voor een schoolleider? En hoe warm je je netwerk op?

Thema 6 | Hoe je kunt gaan werken in het onderwijs zonder voltooide hbo- of universitaire opleiding
Zonder afgeronde hbo- of academische opleiding zijn er ook mogelijkheden om als docent aan de slag te gaan, bijvoorbeeld in het technische beroepsonderwijs, via een PDG-traject, of als onderwijsondersteuner of -assistent. Wat zijn de voor- en nadelen van deze opties?

Aanmelden
Je kunt je voor één of meer themabijeenkomsten aanmelden nadat je een (basis)voorlichtingsevent hebt gevolgd. Na afloop van dit basis-event ontvang je een mail met een link naar het opgaveformulier. We zien je graag terug!