Zo verloopt onze campagne

Zo’n 340 mensen meldden zich tot nu toe aan voor een onze online (basis) voorlichtings-meetings in dit schooljaar. 197 van hen namen al deel aan de 17 meetings die we inmiddels hielden.

Een derde deel van deze groep volgde ook een verdiepende themabijeenkomst waarvan we er sinds half november vijf hebben gehouden: Opleiding tot docent 1e graad, Opleiding tot docent 2e graad, Werken in het voortgezet onderwijs, Werken in het mbo en Solliciteren als zij-instromer. Vooral de workshops over Werken in het voortgezet onderwijs en Solliciteren als zij-instromer werden gekozen door deelnemers.

Ook voor de schoolbezoeken die we dit schooljaar organiseren is veel animo: 31 personen gaven zich hiervoor op.
Opvallend vinden we dat het aantal ‘no shows’ over de hele linie lager is dan in eerdere jaren.

We zijn kortom blij met de interesse voor ons voorlichtings- en oriëntatietraject. Hopelijk wordt voor veel deelnemers duidelijk of een overstap naar het onderwijs voor hen een goede move is en welk omscholingstraject er in hun situatie past.

Geïnteresseerd in impressies van de vijf themaworkshop-avonden? Kijk op onze LinkedIn-pagina