Verwijs belangstellenden door

Krijgt je school rechtstreeks verzoeken van mensen uit de omgeving die wel eens een dag willen meelopen op school? Ontvang hen hartelijk, en wijs hen ook op het programma van Leraar van Buiten waarbij ze kunnen aansluiten.
Ons aanbod bestaat uit een goed gestructureerd programma van voorlichting, oriëntatie, hulp bij matching en begeleiding naar de start. Het voorziet in maatwerk en persoonlijk contact.
We sturen graag op verzoek een aantal flyers toe die meegegeven kunnen worden aan de bezoekers.