Veertig benoemingen een feit

Op 15 juli is opnieuw de stand opgemaakt: veertig mensen hebben via het voorlichtings- en oriëntatietraject van Leraar van Buiten de afgelopen maanden de overstap gemaakt naar het onderwijs.

De meeste van hen, 31, zijn benoemd in het voortgezet onderwijs, 6 gaan aan de slag in het mbo, 2 in het (speciaal) basisonderwijs en 1 in het hbo.

De vakken waarin ze zullen lesgeven zijn met name talen: 18 (waaronder 9 Nederlands en 4 Duits). Voor de bètavakken (wis-, schei- natuurkunde en informatica) zijn 11 mensen gevonden, en voor economie 6. Daarnaast zijn er benoemingen gedaan voor vakken als SPW, burgerschap en jeugdzorg.

De regio’s Den Haag en Groene Hart krijgen er beide 9 leraren bij, de regio Rijnmond 7 en de stad Rotterdam 5. Daarnaast zijn er nog 10 mensen die in overige regio’s (bijvoorbeeld Leiden) gaan werken.

Team Leraar van Buiten is blij met dit resultaat. Bekend is ook dat er nog diverse gesprekken met kandidaten plaatsvinden. Het is dus goed mogelijk dat het totaal aantal benoemingen hoger uitkomt dan veertig. Genoeg reden om in het nieuwe schooljaar met een nieuwe ronde van de campagne te starten. Wil je je aanmelden voor een online voorlichtingsevent? Dat kan via dit belangstellingsformulier. De nieuwe data volgen snel via deze site. Tot ziens!