Themabijeenkomsten in maart-april

Onze tweede serie themabijeenkomsten is bijna afgerond. Mocht je aan deze verdiepende online meetings willen deelnemen, geef je dan op voor de volgende gelegenheid in maart en april.

Dit zijn de data en onderwerpen:

Thema 1 | De opleiding tot docent 1e graad - 22 maart
Vertegenwoordigers van ICLON (Leiden) en SEC Delft (TU Delft voor bètastudies) vertellen wat het zij-instroomtraject en andere eerstegraads lerarenopleidingen inhouden.

Thema 2 | De opleiding tot docent 2e graad - 29 maart
Vertegenwoordigers van de Hogeschool Rotterdam vertellen wat het zij-instroomtraject en andere tweedegraads lerarenopleidingen inhouden aan hun hogeschool.

Thema 3 | Werken in het voortgezet onderwijs - 5 april
Schoolleiders van een havo/vwo-school en een vmbo-school geven je een kijkje in de keuken van haar of zijn school: wat is de dagelijkse gang van zaken en wat hoe ga je om met leerlingen en collega’s? Ook gaan ze in op de schoolvakken zoals die nu gegeven worden en de baankansen.

Thema 4 | Werken in het mbo - 12 april
Medewerkers van mbo-instellingen leggen uit wat werken in het mbo bijzonder maakt, hoe de mbo-opleidingen zijn gestructureerd en welke studenten er studeren. Ook de verschillende functies in het onderwijs en de routes ernaartoe worden besproken.

Thema 5 | Solliciteren als zij-instromer - 19 april
Hoe start je een zij-instroomtraject in de praktijk? Welke adviezen zijn er voor een aanstelling en voor de financiering van de opleiding? Er wordt ook aandacht gegeven aan het voorbereiden op de sollicitatie.

Aanmelden
Je kunt je voor één of meer themabijeenkomsten aanmelden nadat je een (basis)voorlichtingsevent hebt gevolgd. Na afloop van dit basis-event ontvang je een mail met een link naar het opgaveformulier. Aanmelden voor een basisvoorlichtingsmeeting kan hier.