Stand van zaken maart 2020

Vier maanden na de informatiebijeenkomsten Leraar van Buiten in Den Haag e.o., Rotterdam en de regio Rijnmond is dit de stand van zaken:
- van de circa 400 bezoekers van de informatieavonden was zo’n 60 procent geïnteresseerd in het voortgezet onderwijs en 40 procent in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
- ongeveer 125 van deze 400 mensen hebben daadwerkelijk een snuffelstage gedaan in het voortgezet onderwijs.
- een deel van de stages in het mbo is uitgevoerd, een ander deel vindt binnenkort plaats.
- 72 geïnteresseerden volgen dit voorjaar de driedaagse oriëntatiecursus Zin in Lesgeven.


Is een deelnemer na afloop van plan een zij-instroomprogramma te volgen, dan verzorgt de Hogeschool Rotterdam een CV-check om te laten weten of men voor het zij-instroomtraject in aanmerking komt. Is dat het geval, dan kan hij of zij solliciteren - het liefst natuurlijk bij een school die meedoet in de regio Den Haag, Rotterdam en Rijnmond! Heeft de kandidaat een baan gevonden, dan kan na de zomer het zij-instroomtraject beginnen.