Speciaal voor zij-instromers: ‘Een goede start voor de klas’

Om startende zij-instromers een zo soepel mogelijke start te laten maken, organiseert Leraar van Buiten twee keer een training ‘Een goede start voor de klas’. We werken hiervoor samen met het Instituut voor Lerarenopleidingen (IVL) van de Hogeschool Rotterdam.

De eerste training vindt nog in juli plaats, de andere in augustus. Tijdens drie praktische bijeenkomsten krijgen de deelnemers tools die ze de volgende dag kunnen toepassen in de klas. Onderwerpen zijn onder andere: lesvoorbereiding, orde houden en zicht houden op het leren van leerlingen.

Voor scholen in ons werkgebied (Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg, Rotterdam, Rijnmond en de regio In en om het Groene Hart) betaalt Leraar van Buiten deelname aan de training. Attendeer een startende zij-instromer dus op dit aanbod!
Belangstelling in deelname? Laat het ons weten met een mail aan
info@leraarvanbuiten.nl en we sturen je meer informatie.