Programma online vervolg-events

Voor deelnemers aan de online meetings die zich verder willen oriënteren houden we verdiepende online vervolgevents via ZOOM.
Dit zijn de data en tijden:

 • Woensdag 28 oktober, 19.30-21.15 uur
 • Dinsdag 8 december, 19.30-21.15 uur
 • Maandag 11 januari, 19.30-21.15 uur
 • Donderdag 4 februari, 19.30-21.15 uur

Je bent hiervoor via ons secretariaat uitgenodigd en hebt je mogelijk al ingeschreven hiervoor. Zo niet, reageer dan snel.

Het programma:

Tijd Programma
19.15 Inloop
19.30 Start, welkom
19.45 1e ronde break-out rooms, zie de keuzemogelijkheden hieronder
20.15 2e ronde break-out rooms, zie de keuzemogelijkheden hieronder
20.45 Afsluiting (plenair), informatie over follow-up
21.00 Mogelijkheid om individueel verder te praten met deelworkshopleiders
21.15 Einde ZOOM-sessie

Op een Google-formulier dat je van ons secretariaat krijgt (als je je voor een online vervolgevent hebt aangemeld), kun je de deelworkshops van je keuze aangeven voor de 2 break-outrondes. Wij delen je dan in.
N.B. Het programma voor de vier online events is hetzelfde.

Dit zijn de deelworkshops die in beide rondes worden aangeboden:

 • Workshop lerarenopleiding ICLON (Universiteit Leiden)
  Een vertegenwoordiger van ICLON (Universiteit Leiden) vertelt wat het zij-instroomtraject inhoudt aan het ICLON. Ook reguliere eerstegraadsopleidingen (deeltijd- en voltijdopleidingen) komen aan bod.
  Check hier welke lerarenopleidingen ICLON aanbiedt.
   
 • Workshop lerarenopleiding SEC (TU Delft) voor de bètastudies
  Een vertegenwoordiger van Science Education and Communication (SEC, TU Delft) vertelt wat het zij-instroomtraject inhoudt via SEC. Ook reguliere opleidingen (schakelprogramma’s, deeltijd- en voltijdopleidingen) komen aan bod.|
  Check hier welke lerarenopleidingen SEC Delft aanbiedt.
   
 • Workshop Hogeschool Rotterdam
  Een vertegenwoordiger van de Hogeschool Rotterdam vertelt wat het zij-instroomtraject inhoudt aan de Hogeschool Rotterdam. Ook reguliere tweedegraadsopleidingen (kopopleidingen, deeltijd- en voltijdopleidingen) komen aan bod.
  Check hier welke lerarenopleidingen de HR aanbiedt.
  N.B. Bijvoorbeeld geen lerarenopleiding scheikunde
   
 • Workshop VO-scholen
  Een rector van een havo/vwo-school of een directeur van een vmbo-school geeft een kijkje in de keuken van haar of zijn school. Ook wordt ingegaan op de schoolvakken zoals die nu gegeven worden en de baankansen in deze vakken.
   
 • Workshop Mbo-instellingen
  Medewerkers van mbo-instellingen leggen uit wat werken in het mbo bijzonder maakt, hoe de mbo-opleidingen zijn gestructureerd en welke studenten er studeren. Ook de verschillende functies in het onderwijs en de routes ernaartoe worden besproken. Natuurlijk is er aandacht voor de baankansen in deze functies.
   
 • Workshop Ervaringsdeskundige
  Iemand die zelf een carrièreswitch naar het voortgezet onderwijs of mbo maakte, vertelt welke uitdagingen hij of zij heeft overwonnen om nu met plezier les te geven. Ook praktische zaken als salarisverschillen en kinderopvang worden aangestipt.
   
 • Workshop Arbeidsvoorwaarden
  Hoe start een zij-instroomtraject in de praktijk? Zet een school(bestuur) de eerste stap of moet je dat zelf doen? Welke adviezen zijn er voor een aanstelling en voor de financiering van de opleiding? Een aantal personeelsadviseurs dat de kneepjes hiervan kent, geeft voorlichting en beantwoordt vragen.

Maak per ronde je keuze uit deze deelworkshops op het formulier.
Graag tot ziens!