Plannen voor volgend schooljaar

Net als de scholen is het team van Leraar van Buiten bezig met de opstart van het nieuwe schooljaar. Ook in 2022-2023 zullen we de voorlichting online verzorgen.

Online voorlichting geven blijkt een efficiënte en effectieve manier te zijn om veel mensen in korte tijd van informatie te voorzien.
Afgelopen jaar hielden we na de basisvoorlichtingsmeetings drie series van vijf verdiepende (online) themabijeenkomsten. De onderwerpen daarvoor waren: de eerste- en tweedegraads opleidingsroutes, het werken in het voortgezet onderwijs, het werken en in het mbo, en het solliciteren (inclusief de arbeidsvoorwaarden).
Komend jaar zullen we dit weer doen, maar één onderwerp toevoegen. In een zesde bijeenkomst komt dan aan bod hoe je kunt gaan werken in het onderwijs als je geen afgeronde hbo- of wo-opleiding hebt. Er zijn ook dan mogelijkheden om als docent aan de slag te gaan, bijvoorbeeld in het technische beroepsonderwijs, via een PDG-traject, of als onderwijsondersteuner of -assistent.

Houd de Agenda in de gaten voor de planning van de voorlichtings- en verdiepende bijeenkomsten.