Ook volgend schooljaar online voorlichtingsprogramma

Ook volgend schooljaar zal Leraar van Buiten een programma van events en begeleiding aanbieden voor Den Haag en omgeving, Rotterdam, Rijnmond en het Groene Hart. Vrijwel zeker zijn onze algemene voorlichtingsmeetings en de verdiepende workshopevents dan weer online. Via het scherm communiceren heeft veel voordelen voor deelnemers en medewerkers, zo is gebleken.

Zoals bekend moesten we onze voorlichtingsbijeenkomsten in het bijna-afgelopen schooljaar door coronamaatregelen op afstand uitvoeren (meestal via Zoom). Uit de feedback van de deelnemers blijkt dat hun ervaringen daarmee positief waren.

Goede dingen behouden
Het team van Leraar van Buiten heeft onlangs het programma van het afgelopen schooljaar geëvalueerd, en daarbij deze feedback gebruikt. Ook de eigen ervaringen van het team waren goed: de events waren laagdrempelig, kleinschalig en boden voldoende ruimte voor individuele vragen.
Een belangrijke vraag tijdens de evaluatie was dan ook: welke goede dingen behouden we in de opzet voor het volgend schooljaar? Besloten is dat daar de online werkwijze zeker bij hoort.
Alleen wanneer fysieke ontmoetingen toegevoegde waarde hebben, zullen we die live organiseren. Voorbeelden daarvan zijn de oriënterende activiteiten op scholen (snuffelstages en gesprekken met docenten).
Ook het extra aanbod voor kandidaten komt volgend jaar terug. We zullen naast de workshop over solliciteren ook workshops organiseren over netwerken en lerarenopleidingen.

Meer aandacht voor het mbo
We overwegen om volgend schooljaar extra aandacht aan het mbo te geven door aparte workshopavonden over het mbo te houden. Geïnteresseerden kunnen dan gericht informatie krijgen en vragen over bijvoorbeeld baankansen, opleidingstrajecten en arbeidsvoorwaarden in het mbo.

Tijdig beginnen
Net als afgelopen jaar zullen we de campagne tijdig starten, in september. De voorbereidingen daarvoor gaan beginnen.
Wanneer de data van de volgende voorlichtingsmeetings bekend zijn, publiceren we ze in de agenda op deze site. Tot die tijd kun je je interesse hierin kenbaar maken via het belangstellingsformulier.