Nieuwe campagne gestart

De nieuwe voorlichtingscampagne van Leraar van Buiten is half september gestart. Via online advertenties, printmedia, radiospotjes en outdoorreclame is de mogelijkheid om zij-instromer te worden onder de aandacht gebracht van een breed – maar tegelijk ook hoger opgeleid – publiek. Speciaal voor de tekortvakken(bètavakken, talen en technische vakken in het vmbo en mbo) zijn advertenties geplaatst in media van beroepsgroepen als de ingenieurs, chemici en tolken/vertalers. De belangstelling is groot.

Outdoorposters

In de campagne van dit jaar werken opnieuw besturen en scholen voor voortgezet onderwijs en mbo in Den Haag en omgeving, Rotterdam, het Rijnmondgebied en (voor het eerst) ook het Groene Hart samen aan het terugdringen van het lerarentekort. Samenwerking tussen besturen en scholen geeft veel meerwaarde; het lerarentekort blijft helaas een nijpend probleem.

Opzet is coronaproof
De opzet van de campagne is coronaproof. De fysieke informatieavonden die vorig jaar werden gehouden zijn vervangen door 26 kleinschalige online meetings. Deelnemers die zich verder willen oriënteren, kunnen een van de vier online vervolgevent bijwonen met workshops door schoolleiders, lerarenopleiders, HRM-adviseurs en ervaringsdeskundige zij-instromers. Daarna is er gelegenheid voor oriënterende activiteiten op scholen (onder andere een meeloopstage in school, voor zover nu mogelijk) en de driedaagse cursus Zin in Lesgeven.
Het laatste onderdeel van het aanbod van Leraar van Buiten is de matching met een schoolbestuur of school voor een passende vacature.

We hebben ons aanbod in dit schema samengevat:

Gestructureerd aanbod Leraar van Buiten

Resultaten eerste campagne
Het is de tweede campagne van Leraar van Buiten in deze samenstelling.
Voor het schooljaar 2020-2021 zijn 25 à 30 benoemingen op scholen in de regio’s Den Haag, Rotterdam en Rijnmond aantoonbaar tot stand gekomen dankzij ons werk.