Nieuwe bijeenkomsten (ovb)

Tientallen mensen hebben zich via de mail of telefoon aangemeld voor een volgende informatiebijeenkomst van Leraar van Buiten. Het is de bedoeling voor hen in de tweede helft van mei (onder voorbehoud) een compacte en informatieve bijeenkomst te houden op een schoollocatie die centraal ligt in de Leraar van Buiten-regio Den Haag, Rotterdam en Rijnmond.
Ook vinden rond de zomer kleinschalige sessies plaats met beroepsgroepen van vakinhoudelijke specialisten die mogelijk leraar in een tekortvak willen worden, zoals chemici of ingenieurs. Hiervoor werkt Leraar van Buiten samen met brancheorganisaties als KNCV en KIVI. De werving vindt plaats via deze organisaties.