Nieuw traject gestart

Voor het onderwijs in de regio’s Den Haag, Rotterdam, Rijnmond en Groene Hart werven we dit najaar en begin volgend jaar mensen met een afgeronde hbo- of universitaire opleiding die leraar willen worden in een tekortvak in het voortgezet onderwijs of mbo. Grote tekortvakken zijn: de talen, bètavakken en technische vakken in het vmbo en mbo.

Ben je geïnteresseerd? Dan kun je deelnemen aan een online voorlichtingsevent over de carrièreswitch naar het onderwijs. Als je enthousiast bent en een goed CV hebt, bieden we verdere informatie en oriëntatie aan in de vorm van:
- een uitgebreidere online voorlichtingsworkshop met een rector/directeur, een lerarenopleider, een HRM-adviseur van een schoolbestuur en een ervaringsdeskundige
- oriënterende activiteiten op een school
- een driedaagse workshop ‘Zin in Lesgeven’.
Als je je aanmeldt krijg je persoonlijke aandacht en begeleiding. Je kunt in elke fase je persoonlijke vragen stellen.

Resultaat vorige campagne
Het doel van de wervingscampagne is net als vorig schooljaar: veel matches mogelijk maken van potentiële nieuwe leraren – van buiten het onderwijs – met scholen en besturen die vacatures moeten vervullen in het schooljaar 2021-2022. Voor het net begonnen schooljaar zijn 25 à 30 benoemingen op scholen in de regio’s Den Haag, Rotterdam en Rijnmond aantoonbaar tot stand gekomen dankzij ons werk.

On- en offline events
Door de coronacrisis zet Leraar van Buiten vooral in op online voorlichtingsevents in een relatief kleine setting (maximaal 10 mensen).
Nu de maatregelen in verband met de coronacrisis begin oktober weer zijn aangescherpt, houden we ook de vier uitgebreidere voorlichtingsevents die na de online meetings volgen, online. Als de situatie het toelaat, zullen we weer fysieke (offline) events plannen.

Samenwerkende partners
Voor de campagne werken De Rode Loper (schoolbesturen in de regio Den Haag), de gemeente Rotterdam en RPO Rijnmond (i.c. Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rijnmond) samen. Ook besturen en scholen in de regio Groene Hart haken bij deze tweede editie aan.

Klik hier om je aan te melden voor een online event. Je hebt keus uit nog zo'n 15 data en verschillende begintijden, variërend van 9.30 tot 19.30 uur.
De bijeenkomsten duren zo'n 1,5 uur. Welkom!