Nieuw: het schoolbezoek

Het programma van Leraar van Buiten is ook dit jaar gestart met online voorlichting, maar deelnemers kunnen zich alleen goed oriënteren op het werk als leraar door scholen te bezoeken en lessen bij te wonen.
Leraar van Buiten organiseert in samenwerking met de deelnemende scholen daarom in de periode november 2021 tot mei 2022 als nieuwe activiteit: het schoolbezoek.

In een halve of driekwart dag krijgt een kleine groep deelnemers informatie over het onderwijs en de ontvangende school, volgt een rondleiding (al dan niet door leerlingen) en kan vragen stellen. Iemand van de schoolleiding of de vaksectie, of een van de schoolopleiders treedt als gastheer/gastvrouw op.

Programma (voorbeeld)
8.30 uur
Ontvangst door een schoolleider, gesprek met een zij-instromer die al op de school werkt en/of met een ervaren docent en/of een schoolopleider.

9.00 uur
Deelnemers vormen tweetallen en verdelen zich over docenten die het vak geven dat zij overwegen te gaan geven. De gasten bezoeken twee of drie lessen.

Lunchpauze
De gasten lopen mee door de aula en spreken met leerlingen.

Na de lunchpauze houden de bezoekers een afsluitend gesprek met een schoolleider, docent en misschien met een personeelsfunctionaris. Als de school of de gasten dat willen, worden er vervolgafspraken gemaakt.
Als er een ‘klik’ is kan de kennismaking vervolgd worden door het zelf geven van een of enkele lesjes, het verzorgen van een gastles, etc.

Wie een van onze online voorlichtingsmeeting en themaworkshops volgt, kan zich opgeven voor een schoolbezoek. In het materiaal dat na de themaworkshops wordt toegestuurd zit een link naar de Agenda met schoolbezoeken en de aanmeldmogelijkheid.

N.B. Alle genoemde data zijn voor bezoeken aan scholen voor voortgezet onderwijs.
Voor het mbo geldt dat je zelf een afspraak mag maken. Aan de hand van je wensen kan een mbo-instelling dan een maatwerk-bezoek organiseren. Met wie je contact kunt leggen, vind je in deze PDF.