Kansen voor statushouders

Leraar van Buiten benadert diverse doelgroepen als financials, tolken/vertalers en chemici/ingenieurs. Daar is sinds kort de doelgroep van statushouders bijgekomen. In Den Haag worden zo’n 15 statushouders die in hun land van herkomst leraar waren, begeleid naar een baan in het voortgezet onderwijs. De gemeente Den Haag werkt hiervoor onder andere samen met het UAF, en programmamanager Gert van den Ham is nauw betrokken bij dit traject.

Ook in Rotterdam is een dergelijk initiatief gestart, onder leiding van projectleider Gerrit Jan Miedema (LMC-VO). Dit is in februari van start gegaan. Lees hier meer.