Feiten en cijfers online meetings

Alle online meetings van dit kalenderjaar zijn inmiddels volgeboekt. Alleen voor data in januari 2021 kunnen geïnteresseerden zich nog aanmelden.  
Aan online meetings nemen gemiddeld zo’n 10 personen deel. Van dit aantal geeft een derde zich daarna op voor het online vervolgevent. Van deze geïnteresseerden wil een deel de oriënterende activiteiten op een vo- of mbo-school uitvoeren. Het is afwachten hoeveel mensen – na een CV-check – doorgaan met de driedaagse training Zin in Lesgeven en uiteindelijk echt zij-instromer willen worden.  

Positieve trends
Een opsteker is dat veel belangstellenden studies hebben afgerond in de bètavakken of talen, en dus kansrijke kandidaten zijn voor de vacatures in die sectoren. Zo gaven 25 van de 68 personen (= mensen die tot aan de herfstvakantie een online meeting volgden) aan een exacte achtergrond te hebben; van hen studeerden er 14 wiskunde (en/of natuurkunde) en 4 scheikunde. Wat de moderne talen betreft: 23 van de 68 hebben een taalstudie afgerond, van wie 10 Engels, 9 Nederlands, 3 Duits en 1 Frans. 
Ook is positief dat vrijwel alle deelnemers tot nu toe uit Den Haag, Rotterdam, Rijnmond en Groene Hart komen, de regio’s van de afzenders van de campagne.