Eerste voorlichting gehouden

Veertien geïnteresseerden logden in op woensdagmiddag 6 oktober bij de eerste online voorlichting van team Leraar van Buiten dit schooljaar. Ze hoorden wat werken in het onderwijs zoal inhoudt en welke soorten lerarenopleidingen er zijn. Ook kregen ze direct antwoord op hun eerste vragen.

De gasten werden aan het slot van de meeting uitgenodigd voor de volgende themaworkshops. Dit zijn online meetings van (eveneens) een uur op achtereenvolgende donderdagavonden, waarin vijf thema’s aan de orde komen:
-        Opleiding tot docent 1e graad
-        Opleiding tot docent 2e graad
-        Werken in het voortgezet onderwijs
-        Werken in het mbo
-        Solliciteren als zij-instromer.
Het is mogelijk één of meer van deze themaworkshops bij te wonen, al naar gelang de interesse. Daarna kunnen er oriënterende activiteiten op scholen plaatsvinden, zoals de kennismakingsdag. Aan wie hiervoor voelt, bieden we vervolgens de driedaagse training Zin in Lesgeven aan. Klik hier voor het vervolg van onze aanpak.

Beproefd programma
Programmamanager Peter van der Zwaal benadrukte tijdens de meeting dat ons programma goed doordacht en beproefd is. ‘Aan het eind ben je goed in staat om een weloverwogen besluit te nemen of je de stap naar het onderwijs zet.’ Gert van den Ham, eveneens programmamanager, onderstreepte dat hij en Peter graag ook in persoonlijke contacten advies geven aan mensen die een overstap overwegen.

Vragen en antwoorden
Een paar vragen die gesteld werden door gasten:

- Hoe weet je of je in aanmerking komt voor het zij-instroomtraject?
Antwoord: Zoek contact met de opleiding waar je denkt je bevoegdheid te gaan halen en laat hen je CV beoordelen.

- Hoe kun je regelen dat je het assessment (dat 6 à 8 weken duurt) op tijd doet, zodat je op 1 februari of 1 september kunt starten met je opleiding?
Antwoord: Van een assessment kan pas sprake zijn wanneer je een baan hebt gevonden als zij-instromer. Overleg daarna met de werkgever die je in dienst wil nemen. Dat is ook van belang omdat je voor je portfolio een echte les moet geven aan een klas.  

-    Hoe zit het met de motivatie van mbo-studenten? Móeten zij nog naar school?
Antwoord: In principe zijn mbo-studenten nog kwalificatieplichtig. Het goede nieuws is dat motivatie een te beïnvloeden factor is. De studenten komen graag naar een boeiende les. Ze willen gezien en gekend worden. Je helpt hen te werken aan hun eigen toekomst. Maar hoe ze overkomen, is niet te voorspellen. Ze kunnen verschrikkelijk zijn, of geweldig!

Kijk ook eens bij onze FAQ voor antwoorden op andere vragen.