FAQ

Algemeen

Welke competenties moet je hebben als leraar?

Wat je als leraar moet weten en kunnen, is vastgelegd in bekwaamheidseisen. Lees meer hierover via deze link.

Is het belangrijk eerst uit te zoeken of je vooropleiding voldoet aan de toelatingseisen voordat je begint aan een baan in het onderwijs?

Ja. Dat kan bijvoorbeeld in een gesprek met mensen van de Hogeschool Rotterdam 

Of stel je vraag via ivl-assessmentcentrum@hr.nl

Hoe weet ik welk schoolvak ik mag geven met mijn hbo- of universitaire opleiding?

In welk schoolvak je kunt lesgeven met jouw hbo- of universitaire studie vind je in de verwantschapstabel op https://wetten.overheid.nl
(zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0028148/2021-05-01, klik bij artikel 2 lid 2 op ‘bijlage’)

Ik heb geen hbo-opleiding afgerond in de richting van een schoolvak (tekortvak) maar heb wel kwalificaties en competenties om les te geven in zo’n tekortvak. Welk zij-instroomtraject is het snelst voor mij?

Misschien teleurstellend voor je, maar je moet in deze situatie toch de (deeltijd-)lerarenopleiding volledig volgen, behalve als je voor een technisch vak wilt instromen of voor het mbo een PDG wilt behalen.
Welke andere routes er zijn voor toekomstige leraren in de beroepsgerichte vakken in het vmbo en het mbo vind je op deze pagina.

Ik heb in het buitenland een studie gedaan die vergelijkbaar is met een hbo- of universitaire opleiding die verwant is aan een schoolvak. Hoe word ik zij-instromer?

Leg je diploma(‘s) voor aan Nuffic en laat deze organisatie dit (deze) waarderen. Daarna kunnen wij je verder adviseren.

Waar vind ik meer informatie over zij-instroom in het technisch beroepsonderwijs?

Wil je meer weten over de zij-instroom in het technisch beroepsonderwijs 

kijk dan op deze website van Hogeschool Rotterdam.

Is er voor zij-instroom een leeftijdsgrens waarbij er toch minder belangstelling voor je bestaat? Ook gezien mogelijke opleidingen die je nog moet doen.

Nee, leeftijd is niet het belangrijkste. De vraag is: staat hier iemand die met de studenten om kan gaan? Is hij of zij enthousiast? Kun je in je biografie aantonen dat je met jongeren gewerkt hebt? Heb je ervaring als trainer en/of als coach? Heb je gastlessen gegeven? Dit soort informatie helpt om binnen te komen op een school.

Een baan vinden

Hoe kan ik een baan in het onderwijs krijgen zonder de bevoegdheid?

In principe is het gewoon een kwestie van solliciteren. We komen er in de themabijeenkomst ‘Solliciteren als zij-instromer’ op 19 april 2022 op terug.
Als je de oriëntatie hebt gedaan, dan kun je ook op de kandidatenwebsite van Leraar van Buiten worden opgenomen.

Welke vacatures zijn er op mijn vakgebied?

Je kunt op Meesterbaan.nl een overzicht vinden in de sector voortgezet onderwijs, regio en de functie waarvoor je zoekt. Kijk ook op de vacaturepagina’s van de websites van grote schoolbesturen in de regio.
Grote schoolbesturen in Den Haag: Lucas Onderwijs, VO-Haaglanden
Grote schoolbesturen voor Rotterdam: BOOR, CVO, LMC-VO
Grote schoolbesturen voor Rijnmond: Galilei, ROOZZ, OSVS, CLD
Grote schoolbesturen voor Groene Hart: Scala, Scholengroep Spinoza, Scope scholengroep, Unicoz

Mbo-instellingen publiceren hun vacatures op de banensite.nl, indeed.com en op hun eigen websites.
Kijk bijvoorbeeld hier:
Regio Den Haag: ROC Mondriaan
Regio Rotterdam/Rijnmond: Albeda College, Zadkine, Techniek College Rotterdam, STC-Group
Regio Rijnmond: Da Vinci College
Regio Groene Hart: MBO Rijnland

Welke tips en tricks hebben jullie voor het sollicitatiegesprek met een schooldirecteur?

Voor je voorbereiding op zo'n gesprek hebben we een handreiking gemaakt die je hier kunt downloaden.
Schoolleiders hebben zelf deze tips voor sollicitanten.

Kan ik deeltijd-leraar worden naast mijn huidige werk?

Dat kan zeker, als hybride docent. Meer hierover kun je hier lezen.

Arbeidsvoorwaarden

Wat zijn de salarissen in het voortgezet onderwijs of mbo?

Op Onderwijsloket.com staat een overzicht van de salarisschalen in het voortgezet onderwijs en mbo. Bedenk wel dat dit fulltime salarissen zijn.

Wordt over het algemeen je huidige salaris overgenomen?

De salarissen moeten passen binnen de cao-schalen. In principe start je in een LB-functie. Een overzicht van de loonschalen vind je hier.

Het officiële zij-instroomtraject

Wat houdt het officiële zij-instroomtraject in?

Als officiële zij-instromer kom je uit een ander beroep, heb je een hbo- of universitaire opleiding afgerond en ben je benoemd als docent op een school. De school vraagt een assessment (geschiktheidsonderzoek) voor je aan bij een lerarenopleiding om vast te stellen of je voldoende geschikt bent om direct voor de klas te kunnen staan, of je daarnaast binnen twee jaar een bevoegdheid kunt halen en welke aanvullende scholing en begeleiding je nodig hebt. Naast je werk op school volg je een maatwerktraject aan een lerarenopleiding en je rondt dit binnen twee jaar af.
Wil je meer weten, kijk dan op de site van Onderwijsloket.com (ook voor het verschil tussen het zij-instroomtraject en een deeltijdopleiding).

Kan ik mij rechtstreeks zelf opgeven voor het assessment?

Nee, dat doet de werkgever. Let op: voor het gesubsidieerde zij-instroomtraject moet je eerst een baan vinden, de werkgever geeft je op voor het assessment.

Hoe lang duurt het geschiktheidsonderzoek? Gebeurt het ook dat iemand wel als zij-instromer mag beginnen op een school, maar uiteindelijk niet door het assessment komt?

Het feitelijke geschiktheidsonderzoek duurt een of enkele uren, de gehele assessmentprocedure 8 tot 10 weken. Het komt wel eens voor dat dat iemand wordt afgewezen. Als je twijfelt, ga dan vooraf het gesprek aan met de hogeschool.

Als je al een bevoegdheid hebt in een ander vak, is er dan ook nog een assessment nodig?

Ja, het is nodig, zodat je kunt aantonen wat je al kent en kunt.

Als ik in september het zij-instroomprogramma wil volgen, moet ik mij voor 1 mei opgeven bij de lerarenopleiding, maar ik heb nog geen baan. Hoe kan ik dat oppakken?

De werkgever geeft je in september op, na het assessment kun je dan in februari met de opleiding starten. In september begin je dan dus met een nieuwe baan, in een nieuwe omgeving - dat kost de meeste mensen veel energie. Je hebt dan het eerste halfjaar om aan de school en de klassen te wennen, dat is geen verloren tijd.

Word je als zij-instromer in het diepe gegooid?

Als zij-instromer ga je gelijk lesgeven. De opleiding volgt later, dat is best een zware taak. Je kan van tevoren wel wat vaardigheden opdoen door mee te lopen, een paar gastlessen te verzorgen, wat boeken te lezen, maar het vereist ook wat lef.

Vraag bij je sollicitatie wel naar de begeleiding en vraag daarop door.

 

Als je nog in het beoordelingstraject zit, er nog niet zeker bent of je als zij-instromer gaat starten en je je daarom toch voor een deeltijdopleiding hebt ingeschreven, val je dan buiten het zij-instroomtraject omdat je niet ingeschreven mag zijn voor die opleiding?

Dat klopt. Als je je inschrijft voor een reguliere (deeltijd)opleiding, kun je twee jaar niet deelnemen aan een zij-instroomtraject.

Als ik twijfel tussen een deeltijdopleiding of het zij-instroomtraject, wat is dan de eerste stap die ik zou moeten zetten om de knoop door te hakken?

Onderzoek eerst of zij-instroom mogelijk is. Als dat niet kan, dan valt die keuze af. Een belangrijke overweging is ook de ruimte die je hebt om te studeren. Een nieuwe baan en een studie die je in twee jaar moet afronden is geen geringe opgave, zeker als je nog een (jong) gezin hebt of zorgtaken voor familieleden. 

Kijk ook eens naar de vakinhoud. Beheers je dat al grotendeels of moet je er nog heel veel voor doen? De vakinhouden zijn te vinden op www.10voordeleraar.nl

Tip: op deze pagina van de website Onderwijsloket.com wordt het verschil tussen deeltijd- en zij-instroomtraject duidelijk uitgelegd.

Lesbevoegdheid, lerarenopleidingen

Een educatieve minor volgen leidt tot een beperkte tweedegraads bevoegdheid. Wat houdt die in? (I.p.v. Wat is er 'beperkt' aan de beperkte tweedegraads bevoegdheid?

Met een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid mag je alleen lesgeven in de onderbouw havo/vwo en vmbo-tl. Je mag géén lesgeven in vmbo-basis en kader, vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) en vso (voortgezet speciaal onderwijs). Die mogelijkheid hebben volledig tweedegraads bevoegden wel.

Kun je ook als zij-instromer je eerstegraads bevoegdheid halen wanneer je nog geen master hebt behaald?

Bij TU Delft komen hbo'ers alleen in aanmerking voor een tweejarige masteropleiding. Zij moeten daarvoor voldoen aan het universitair bachelor-niveau.
In Leiden verschilt dit per schoolvak. Meer info over de route per schoolvak vind je hier:

Tweejarige educatieve master Nederlands, Duits, Engels, Frans en Religie& Levensbeschouwing

Educatieve Master Nederlands

Je kunt ook overwegen om via een kopopleiding op het hbo een eerstegraadsdiploma te halen. Deze opleiding is iets meer ingesteld op de combinatie voor de klas staan en onderwijs volgen.

Waar vind ik meer informatie over het Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift (PDG)?

Wil je meer weten over het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift, kijk dan op de website van de Hogeschool Rotterdam.

De kopopleiding geeft toch ook mogelijkheid tot lesgeven onderbouw vo?

Ja, de kopopleiding geeft een reguliere lesbevoegdheid, maar is niet voor elke studie beschikbaar. Kijk bijvoorbeeld op deze pagina van de site van de Hogeschool Rotterdam.

Over Leraar van Buiten

Doen jullie ook werving en selectie?

Nee, wij geven voorlichting en hebben een gestructureerd aanbod voor je oriëntatie op het beroep, én we hebben een aanbod om je te steunen bij de start van je werk voor de klas. Wat ons aanbod inhoudt, vind je hier.

Wat kost meedoen aan jullie activiteiten?

Onze events zijn kosteloos, en dat geldt ook voor je deelname aan de driedaagse training Zin in Lesgeven, als wij je hiervoor uitnodigen nadat je hebt meegedaan aan een of meer van onze online verdiepende themabijeenkomsten of nadat je je via ons grondig hebt georiënteerd.

Welke invloed hebben de coronamaatregelen op jullie aanbod?

We bieden je een goed gestructureerd voorlichtingstraject met online mogelijkheden waar dat kan, zoals online voorlichtingsbijeenkomsten.
Er zijn onderdelen die niet online kunnen, zoals oriënterende activiteiten op de scholen. In schooljaar 2021-2022 organiseren we daarvoor schoolbezoeken: in groepen van maximaal acht personen maak je kennis op een school, waar je een programma volgt met lesbezoeken en met de mogelijkheid om vragen te stellen. Klik hier voor de agenda van deze schoolbezoeken.