Bijeenkomsten met beroepsgroepen

Rond de zomer van 2020 vinden er kleinschalige sessies plaats met beroepsgroepen van vakinhoudelijke specialisten die mogelijk leraar in een tekortvak willen worden, zoals chemici of ingenieurs. Hiervoor werkt Leraar van Buiten samen met brancheorganisaties als KNCV en KIVI.
De werving vindt plaats via deze organisaties.